Cluster 4 onderwijs (kinderen met stoornissen en gedragsproblemen)

Cluster 4 van het speciaal onderwijs is gericht op kinderen met psychiatrische problemen en ernstige gedragsstoornissen zoals zeer moeilijk opvoedbare kinderen, afgekort ZMOK. In cluster 4 zijn drie soorten scholen te vinden: ZMOK scholen, PI-scholen en scholen verbonden aan een jeugdinrichting. Het is afhankelijk van de problematiek van een kind welke school het beste kan voorzien in passend onderwijs.

ZMOK scholen binnen cluster 4

ZMOK is zoals eerder benoemd de afkorting voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Leerlingen met psychiatrische problemen of last hebben van ernstige ontwikkelingsproblemen komen vaak terecht op een zogenaamde ZMOK school. Op deze school wordt onderwijs gegeven aan kinderen met de leeftijd van vijf tot twintig jaar. De problemen die deze kinderen ervaren kunnen deels aangeboren zijn of op een vroege leeftijd zijn veroorzaakt door externe factoren.

Leerlingen op een ZMOK school krijgen voornamelijk veel structuur aangeboden. Verder wordt er veel aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen en hoe ze om kunnen gaan met hun gedragsproblemen. Individuele aandacht is voor de leerlingen cruciaal aangezien elk kind te maken heeft met andere problematiek. Om zoveel mogelijk individuele aandacht te kunnen bieden zijn de groepen op ZMOK scholen klein en met zorg samengesteld.

PI-scholen binnen cluster 4

PI-scholen staan voor pedagogisch- instituut scholen die lesgeven aan kinderen met gedragsproblemen of psychiatrisch problemen van vier tot twaalf jaar. Een PI-school verzorgt feitelijk basis onderwijs binnen cluster 4. PI-scholen binnen cluster 4 geven voornamelijk les aan kinderen met stoornissen binnen het autistisch spectrum die niet goed kunnen functioneren in een groep. Hierdoor is onderwijs op een reguliere school niet toereikend voor hun behoeften. Tevens bieden PI-scholen onderwijs aan kinderen met faalangst, kinderen met depressieve gedachten en kinderen die beperkte communicatieve vaardigheden hebben.

Onderwijs op een PI-school richt zich vooral op pedagogische en didactische vaardigheden. Net als op een ZMOK school is het belangrijk dat de kinderen leren om te gaan met hun problematiek en is structuur het sleutelwoord. Lessen worden regelmatig ingepland zodat er een voorspelbaar patroon ontstaat die voor de kinderen makkelijk te volgen is. De leerlingen leren in deze lessen om samen te werken, goed te functioneren in (kleine) groepen en om zichzelf te concentreren op een bepaalde taak.

Scholen binnen cluster 4 die verbonden zijn met een gesloten jeugdinrichting

Als minderjarige jongeren terecht komen in een justitiële inrichting die leerplichtig zijn, zullen zij lessen volgen binnen de inrichting. Deze lessen worden verzorgd door een school in de regio, vaak een school in het voortgezet onderwijs als is gebleken dat de jongere dit niveau aan kan. De lessen zijn samengesteld uit de interesses en capaciteiten van de jongere en moeten verplicht gevolgd worden. Ze behoren dan ook tot het vaste programma van de jongeren.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *