Cluster 3 onderwijs (gehandicapte en langdurig zieke kinderen)

Cluster 3 scholen binnen het speciaal onderwijs zijn ingericht voor kinderen die lichamelijk en/of verstandelijk beperkt zijn en langdurig zieke kinderen zoals kinderen met een chronische ziekte als epilepsie. Veel kinderen op cluster 3 scholen zijn meervoudig gehandicapt en dat betekent dat zij op meerdere vlakken ondersteunend en begeleidend onderwijs nodig hebben.

De nadruk in de lessen op cluster 3 scholen ligt met name op de zelfstandigheid van de kinderen. Praktische vaardigheden die voorkomen in het dagelijks leven behoren dan ook tot de lesstof. Zo leren ze bijvoorbeeld om zichzelf te verzorgen, boodschappen te doen en hoe ze om moeten gaan met geld. Uiteraard zijn sociale vaardigheden ook een belangrijk deel van de lesstof.

Binnen cluster 3 zijn er verschillende soorten scholen. ZML-scholen zijn scholen die kinderen met een verstandelijke beperking of kinderen met een meervoudige handicap (MG) in de leeftijd van 4 tot 20 jaar een van onderwijs voorzien. Verder zijn er ook scholen speciaal voor leerlingen met een lichamelijke handicap (LG). De afkortingen worden op de pagina ‘afkortingen binnen het passend onderwijs’ kort toegelicht.

Onderwijs op cluster 3 scholen

Het onderwijs wordt op cluster 3 scholen veel ondersteund door hulpmiddelen die de kinderen helpen om zaken te visualiseren, zogenaamd Totale communicatie (TC). Zo wordt bijvoorbeeld de dagindeling en taken die van ze verwacht worden met pictogrammen uitgebeeld.

Het onderwijs voor kinderen met een langdurige ziekte wordt veelal anders ingericht. Zij leren, naast de vakken die op het reguliere onderwijs gegeven worden, hoe ze het beste om kunnen gaan met hun ziekte. Omdat genezing bij deze kinderen vaak ver weg is leren zij hun ziekte te accepteren en hoe ze om kunnen gaan met de reacties van anderen op hun ziekte. Een deel van deze chronisch zieke kinderen gaat na het speciaal onderwijs weer terug naar een school in het regulier onderwijs, bijvoorbeeld als ze naar de middelbare school gaan.

Aangezien chronisch zieke kinderen veel zorg krijgen in externe instellingen wordt er ook rekening gehouden met oplopende leerachterstanden door schoolverzuim. Hierdoor kan het voorkomen dat kinderen langer doen over hun opleiding.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *