Speciaal onderwijs

Niet elk kind krijgt dezelfde kansen in het leven, maar gelukkig is het in Nederland zo geregeld dat ook kinderen met een beperking onderwijs op maat krijgen. Op het speciaal onderwijs krijgen leerlingen onderwijs op maat. Hierbij wordt er rekening gehouden met beperkingen, maar ook zeker vooral gekeken naar de mogelijkheden. Denk hierbij aan kinderen met een chronische ziekte, een handicap of een psychische stoornis.

Ontwikkelingsperspectief

In het speciaal onderwijs, of dit nu basis- of middelbaar onderwijs is, moeten kinderen een ontwikkelingsperspectief hebben. Hierin wordt beschreven op welke manier de leerling samen met de school het leerling specifieke einddoel tracht te behalen. Denk hierbij aan het behalen van een diploma, het uitstromen naar werk of dagbesteding. De school heeft als taak om hiervoor de kwaliteiten van de leerling ten volste te benutten.

Leeftijd

Vanaf de leeftijd van 3 jaar mag een kind speciaal onderwijs, maar dat geldt alleen voor dove- en slechthorende kinderen. Kinderen die in cluster 2, 3 of 4 zitten kunnen dit soort onderwijs volgen vanaf hun 4e levensjaar. Het speciaal voortgezet onderwijs moet verlaten worden op een maximum leeftijd van 20 jaar. In uitzonderlijke gevallen kan er worden afgeweken van de leeftijdsgrenzen.

Clusters speciaal onderwijs

Kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben, worden onderverdeeld in 4 clusters:
Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen
Cluster 2: dove, slechthorende kinderen
Cluster 3: verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen
Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen

Speciaal basisonderwijs

Speciaal onderwijs is er voor zowel het voortgezet onderwijs als het basisonderwijs. In heel Nederland zijn er speciale basisscholen te vinden waar kinderen terecht kunnen met opvoedingsmoeilijkheden, leermoeilijkheden of kinderen die op andere gebieden meer ondersteuning en aandacht nodig hebben.

Het verschil tussen speciaal basisonderwijs en regulier basisonderwijs is in wezen niet groot. Ze hanteren dezelfde kerndoelen en visie sinds 2009, maar kinderen die speciaal basisonderwijs volgen mogen overal langer over doen. Zij kunnen basisonderwijs volgen tot hun 14e jaar. Naast de kerndoelen die voor elk kind gelden, hebben deze leerlingen extra doelen. Zo moeten dove en slechthorende kinderen bijvoorbeeld gebarentaal goed onder de knie hebben, want dit is hun sleutel tot communicatie. Daarnaast moeten deze leerlingen zich goed alleen kunnen redden met een blindenstok. Bovendien werken er meer deskundigen en zitten kinderen in kleinere klassen. Hoe de basisscholen de doelen en de extra doelen bereiken maakt niet uit, als ze de doelen maar behalen.Nadat kinderen het speciaal basisonderwijs verlaten kunnen zij doorstromen naar het praktijkonderwijs, het vmbo of het speciaal voortgezet onderwijs.

Speciaal voortgezet onderwijs

Niet alleen het speciaal basisonderwijs kent (speciale) kerndoelen, ook het speciaal voortgezet onderwijs moet sinds 2013 bepaalde doelen halen met hun leerlingen. Welke doelen dit zijn, hangt af van de uitstroomprofielen van het middelbaar onderwijs waarvoor de leerling heeft gekozen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *