Rugzakje aanvragen

Rugzak kind

Een rugzak kind is een kind met een rugzakje oftewel een kind met een leerlinggebonden financiering, afgekort lgf.  Door de wet op de leerlinggebonden financiering kunnen ouders die een kind hebben met een beperking kiezen of hun kind naar een speciale school gaat of naar een reguliere school. Als ze kiezen voor het reguliere onderwijs krijgt het kind een zogenaamd rugzakje. Hierin zit extra budget voor de school om te voorzien in speciale begeleiding voor het rugzak kind.

Het rugzakje is aan te vragen voor kinderen in het basisonderwijs en voor kinderen in het voortgezet onderwijs. Als het rugzak kind een middelbaar beroepsopleiding wil volgen is ook daar een rugzakje mogelijk.

Rugzakje aanvragen

Sinds 1 augustus 2014 geldt de wet passend onderwijs waardoor de wet op leerlinggebonden financiering is komen te vervallen. Dat betekent dat een rugzakje aanvragen voor uw kinderen niet meer mogelijk is na deze datum.

Met het invoeren van de wet passend onderwijs wordt er met scholen afgesproken wat voor begeleiding een kind krijgt en wanneer een kind vanuit het speciaal onderwijs wordt doorgestuurd naar het speciaal onderwijs. Scholen in het speciaal onderwijs stellen hiervoor regionale samenwerkingsverbanden samen met reguliere scholen in de regio. Kinderen die volgens een reguliere school recht hebben op een plek in het speciaal onderwijs krijgen een toelaatbaarheidsverklaring waarmee ze naar een speciale school kunnen.

Meer informatie over het passend onderwijs en de veranderingen in het speciaal onderwijs sinds 1 augustus 2014 leest u op onze website of op de site van de overheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *