LGF

Wat is lgf?

Leerlinggebonden financiering is een persoonlijk budget dat een school toegewezen krijgt voor het begeleiden van een kind met een beperking. Deze kinderen hebben door hun beperking speciale begeleiding en aangepast lesmateriaal nodig om  de opleiding op het reguliere onderwijs af te kunnen ronden. Om die ondersteuning te bieden, krijgen scholen een lgf van de overheid. De lgf wordt aangeboden aan kinderen in het basis onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en heeft als doel dat kinderen met een beperking langer in het reguliere onderwijs kunnen blijven. De leerlinggebonden financiering staat in Nederland ook wel bekend als het rugzakje. Meer informatie over het rugzakje vindt u op onze website.

CVI

Kinderen die in aanmerking komen voor een leerlinggebonden financiering hebben een indicatie gekregen van de Commissie voor indicatiestelling. De CVI kijkt of het kind recht heeft op de lgf. Sinds dit jaar is dit echter niet meer van toepassing.

Lgf aanvragen

Sinds 1 augustus 2014 is de wet voor leerlinggebonden financiering vervallen. In plaats daarvan is de wet voor passend onderwijs ingevoerd. Die wet bepaalt dat scholen in het speciaal onderwijs en scholen in het regulier onderwijs een regionaal samenwerkingsverband met elkaar kunnen aangaan om te bepalen welke kinderen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en welke kinderen regulier onderwijs gaan volgen. Dat betekent dat u sinds 1 augustus 2014 geen mogelijkheid hebt om lgf aan te vragen. U kunt het beste informeren bij scholen in uw regio over de afspraken binnen het passend onderwijs. Meer informatie over het passend onderwijs leest u op onze website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *