De mogelijkheden na het speciaal voortgezet onderwijs

De mogelijkheden die worden geboden na het speciaal voortgezet onderwijs zijn ook sinds 2015 drastisch veranderd. Voorheen was het zo dat een leerling uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) recht had op een Wajong uitkering. Deze uitkering is bedoeld voor kinderen die niet in staat zijn (het volledig aantal uren) te werken. Echter is op 1 januari de participatiewet ingetreden. Met de participatiewet wil het kabinet mensen met een beperking of ziekte die kunnen werken, makkelijker en sneller aan het werk krijgen. Wat houdt dit in voor kinderen die het VSO verlaten en welke mogelijkheden blijven er over?

De participatiewet en een Wajong uitkering

Wilt u een Wajong uitkering aanvragen voor uw kind, dan kan dat alleen als uw kind een ziekte of handicap heeft, waardoor hij nooit meer kan werken. Ondervindt u moeite met het vinden van werk voor uw kind, dan kunt u bij het UWV een Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Aan de hand van deze aanvraag beoordeelt het UWV de mogelijkheden voor uw kind om te werken. De uitslag bepaalt of u ondersteuning krijgt bij het vinden van werk en inkomen voor uw kind door het UWV of door de gemeente. Beoordeelt het UWV dat uw kind geen arbeidsvermogen heeft? Dan komt uw kind in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Let op: dit is dan nog steeds niet zeker!

Werken na het VSO

Beoordeelt het UWV dat uw kind arbeidsvermogen heeft en heeft u voor uw kind hulp en eventuele begeleiding nodig om een baan te vinden dan kunt u hulp bij werk en inkomen krijgen van de gemeente. Let op: dit verschilt per gemeente.

Wet Sociale Werkvoorziening

Nu kan uiteindelijk geconstateerd worden dat uw kind niet in een normale werkomgeving aan de slag kan gaan. Voorheen was hier de Wet Sociale Werkvoorziening voor. Deze wet is sinds 1 januari 2015 helaas afgeschaft. De aanvragen voor een WSW-indicatie die na 10 september 2014 door het UWV zijn ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen.

Eindstation: de gemeente

Kortom: de mogelijkheden voor een Wajong-uitkering zijn enorm streng geworden en de WSW-indicatie is afgeschaft. De enige mogelijkheid die hiervoor in de plaats geboden wordt, is de hulp inschakelen van de gemeente. De acties die ondernomen worden, verschillen per gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *