Ambulante begeleiding

Wat is ambulante begeleiding?

Ambulante begeleiding maakt het mogelijk voor een kind met een cluster 4 indicatie om toch regulier onderwijs te volgen. Wanneer uw kind in aanmerking komt voor ambulante begeleiding in het (speciaal) onderwijs, komt er een specialist naar de basisschool, de middelbare school of het voortgezet onderwijs van uw kind om hem of haar persoonlijk te begeleiden.

Wie komt er in aanmerking voor ambulante begeleiding?

Deze vorm van ondersteuning wordt ingezet bij kinderen met een breed scala aan stoornissen en beperkingen in cluster 4. Denk aan slechthorende kinderen, kinderen met spraak- of taalproblematieken of kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum.

Waar krijg ik ambulante begeleiding voor mijn kind?

Speciaal basisonderwijs, maar ook regionale expertisecentra kunnen ambulante begeleiding aanbieden aan het regulier basisonderwijs.

Ambulante begeleiding voor ouders en leerkrachten

Het kan voorkomen dat niet alleen het kind, maar ook de ouders of de leerkracht ondersteuning krijgen van een ambulant begeleider. Het is zeer zinvol als de omgeving van het kind gesteund wordt in de vorm coaching en advies. De begeleiding van het kind en de omgeving wordt vaak vertaald naar een behandelplan, waarin doelen worden bepaald. Aan het eind van het schooljaar wordt dit plan geëvalueerd en bijgesteld.

Waarom kiezen voor ambulante begeleiding in het regulier onderwijs?

Vooral in sociaal opzicht is het goed om te kiezen voor ambulante begeleiding voor kinderen met uitdagingen in het regulier onderwijs. Een kind kan hierdoor ‘gewoon’ in zijn eigen buurt naar school gaan en vrienden maken met kinderen in de buurt. Waar nodig krijgt het kind begeleiding, maar er wordt vooral uitgegaan van de krachten van het kind. Wat kan hij wél?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *