Rugzakje (of leerlinggebonden financiering) verleden tijd

Vanaf 1 augustus 2014 is de leerlinggebonden financiering (lg), ook wel ‘het rugzakje’ genoemd, afgeschaft. Kinderen die een indicatie hebben op het reguliere onderwijs kunnen nu terecht bij het samenwerkingsverband van diverse scholen.

Waarom is het lgf afgeschaft?

De overheid heeft besloten om het stelsel aan te passen, om dit in het gedachtegoed van het kind centraal stellen past. De volgende drie redenen worden omschreven

1. Het kind centraal stellen, niet medische indicatie

Waar voorheen nog de medische indicatie leidraad was voor de behandeling, is dat nu de onderwijsbehoefte. Voordat het rugzakje werd afgeschaft moest er een indicatie worden aangevraagd voor het kind, dat nodig was voor plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs en voor het leerlinggebonden budget. Het medische dossier staat nu niet langer centraal.

2. Bureaucratische redenen

In de tijd van het rugzakje duurde het lang voordat de indicatieprocedure was doorlopen. De afschaffing van leerlinggebonden budget zorgt voor minder bureaucratie.

3. Meer duidelijkheid over besteding budget voor het kind

Een ander voordeel van het nieuwe stelsel is dat er meer duidelijkheid is over de besteding van de budgetten. De samenwerkingsverbanden zijn verplicht te melden waaraan het budget wordt uitgegeven dat zij ontvangen voor het bieden van extra hulp. Dit maakt het voor elke partij inzichtelijk wat er met het geld gebeurt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *