Home

Welkom op Rugzakkinderen.nl! Hét platform voor ouders die door de bomen het bos niet meer zien als het gaat om kinderen met een beperking. Lees hier alles over het passend onderwijs, lees en deel ervaringen en kom alles te weten over de clusters.

Sinds 1 augustus 2014 is de wet voor passend onderwijs van kracht. Dat wil zeggen dat scholen niet langer recht hebben op een leerlinggebonden financiering voor kinderen met een beperking maar ...

Lees verder

Ambulante begeleiding

Nog afmaken: .rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/inhoud/leerlinggebonden-financiering-lgf-of-rugzak-verdwijnt en duo.nl/zakelijk/PO/passend_onderwijs/Cluster_3_en_4/Bekostiging.asp Hier vind je binnenkort alles over ambulante begeleiding binnen het speciaal onderwijs. Soorten begeleiding op school: – Extra hulp voor leerlingen op de basisschool – Extra hulp voor leerlingen in het voortgezet onderwijs Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding maakt het mogelijk voor een kind met een …

Continue reading

Speciaal onderwijs

Op het speciaal onderwijs krijgen leerlingen onderwijs op maat. Hierbij wordt er rekening gehouden met beperkingen, maar ook zeker vooral gekeken naar de …

Lees verder

Wat is lgf? Leerlinggebonden financiering is een persoonlijk budget die een school toegewezen krijgt voor het begeleiden van een kind met een beperking.

Lees verder...

arrow
arrow

Reactiemogelijkheid is gesloten